Przyczepy hamowane

Opatentowany i łatwo ściągany panel oświetlenia
Regulowana wciągarka i rolki
Rolki premium w stadnardzie

Porównanie modeli - przyczepy hamowane

Przyczepy niehamowane

Opatentowany i łatwo ściągany panel oświetlenia
Regulowana wciągarka i rolki
Rolki premium w standardzie

Porównanie modeli - przyczepy niehamowane

Wózki transportowe

Maksymalna prędkość 30 km/h
Takie same funkcje jak w przyczepach podłodziowych
hamowanych lub niehamowanych

Porównanie modeli - wózki transportowe

Menu